Apele lui Hercule

Apele sfințite ale lui Hercule

În perioada civilizației romane, stațiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atracție pentru aristrocația Romei antice. Împresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii sosiți în Dacia le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules. stațiunea Băile Herculane are un patrimoniu istoric de excepție, memoria vie a 1855 de ani de existența (153 – 2008) neîntreruptă a stațiunii. Din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii : apeducte, băi, statui, monede, tabule votive ridicate că semne de mulțumire aduse zeilor pentru vindecare.

Existența neîntreruptă de două milenii a stațiuni Băile Herculane a fost favorizată de eficacitatea miraculoasă a izvoarelor termale, dar și de pitoreasca așezare a stațiunii într-o vale adăpostită de munți, de o frumusețe aparte. Dotarea tehnico-edilitară de prim rang la un confort de înaltă ținută și bogată diversificare a metodelor de tratament de la cura balneară clasică la diverse metode de fizio și electroterapie, masaje, acupunctură, etc. au conferit acestei stațiuni un înalt grad de atractivitate.

Compoziția resurselor balneare din stațiunea Băile Herculane este formată din ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, ușor sulfuroase cu o mineralizare între 0,5-2,6 g/l și temperatura între 38,5-53,5°C; ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, calcice cu o mineralizare între 0,6-3,5 g/l și temperatura între 46-56°C; ape minerale termale clorurosodice, bromurate, iodate și sulfuroase, temperatura ce poate atinge 62°C și mineralizare între 3,87-7,93 g/l; 

În prezent, în zona stațiunii Băile Herculane sunt cunoscute 16 izvoare cu apă termominerală, înșirate de-a lungul Cernei pe o lungime de aproape 4 km. O caracteristică a apelor minerale este că ele conțin hidrogen sulfurat în mare concentrație (pâna la 60 mg/l).

Principalele izvoare din orașul stațiune sunt:
Izv. artezian Maria (azi Neptun) – 54°C
Elisabeta (azi Diana) – 55°C
Hebe – 41°C
Ileana (azi Apollo 1) – 46°C
Iosif – 54°C
Neptun 3 – 54°C
Hercules – 67°C
Hygeea – 48°C

Puterea apelor pentru vindecarea bolilor

Principalul factor terapeutic îl constituie apele termale de mare adâncime aduse la suprafață cu o compoziţie chimică variată apele fiind sulfuroase cu grad scăzut de radioactivitate. La acesta, se adaugă climatul mediteranean şi ionizarea negativă a aerului cu multiple efecte benefice asupra organismului: restabilirea parametrilor respiratori şi circulatori, creşterea rezistenţei organismului la efort şi stres, restabilirea stării de confort biologic.

Toţi aceşti factori de cură împreună cu pitorescul şi varietatea peisajului conferă staţiunii Băile Herculane privilegiul unui loc ideal pentru o cură balneară, relaxare şi odihnă activă.

Bazele de tratament  din Băile Herculane dispun de aparatură pentru electroterapie, fizioterapie, laseroterapie, băi galvanice patru celulare, aerosoli cu sulf, cadițe de una sau două persoane pentru băi sulfuroase, masajoterapie, sală de fitness și piscină interioară, fiind deservite de personal calificat – medic primar balneolog, asistent principal balneolog, maseur.