Istoric din 102 d.Hr.

Tot ce trebuie să știi despre cea mai veche stațiune din România și din sud-estul Europei 

Originea Băilor Herculane se întinde pe o durată de aproape două milenii. Bazele stațiunii au fost puse în anul 102 d.Hr. de împăratul Traian, romanii introducând cultul balnear preluat de la greci pe care apoi l-au dezvoltat. Numele stațiunii de care este legat și numele societății noastre, vine de la zeul Hercules, fiul lui Zeus și al frumoasei Alcmena, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor termale, simbol al puterii și al echilibrului între forța fizică și cea spirituală.

Romanii au construit aici, la Therme Herculi (Ad Aquas Herculi Sacras), temple, băi, monumente și statui, închinate zeilor HerculesEsculap și Higeea. Atestarea documentară a stațiunii datează din anii 153 d.Hr., fapt consemnat într-o tabulă votivă din băi: „Zeilor și divinităților apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimiși ca delegați romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-se nevătămați, au ridicat acest prinos de recunoștință”. În perioada civilizației romane, stațiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atracție pentru aristrocația Romei antice. Impresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii sosiți în Dacia le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules.

După retragerea administrației și armatei romane, în timpul împăratului Aurelian, sub presiunea populațiilor migratoare, băile au decăzut mult comparativ cu perioada de strălucirile din vremea romană, deși menținerea numelui indică, că băile au fost folosite tot timpul următor.

Harta istorică a zonelor de coastă ale Dunării de la áziás (Baziaș) la Ostrov (Orșova) în Ungaria, Serbia și România la scara de 1: 600.000. Include un plan de oraș al Ostrov (Orșova) la scara de 1: 40.000, Herculesbad (Băile Herculane, 1: 50.000) și harta împrejurimilor mai apropiate de Ostrov (Orșova) în 1: 200.000.

Din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii: apeducte, băi, statui, monede, tabule votive ridicate ca semne de mulțumire aduse zeilor pentru vindecare. După 1718 (Pacea de la Passarovitz) începe istoria modernă și contemporană a Băilor Herculane, în cadrul Imperiului austriac. Din 1736 începe reconstrucția și modernizarea băilor, a căilor de acces, grănicerii bănățeni construind aici majoritatea edificiilor din stațiune, care poartă amprenta unui baroc austriac impresionant. Se cuvine să pomenim aici de faptul că în anul 1999, Termele Romane cuprinse în monumentala construcție a hotelului Roman au fost redate, după 2000 de ani, în circuitul turistic astfel încât vizitatorii hotelului au posibilitatea să urmeze tratamentul balnear în aceleași condiții cu cele ale guvernatorului provinciei, generalul roman Marcus Aurelius Pius.

În 1736, generalul Andreeas Hamilton, guvernator al Banatului din partea împăratului Carol al VI-lea, reclădește băile și menționează existența termelor lui Hercules, Higeea și Esculap. Izvorul cu cel mai mare debit este Hercules, care are emergenta sub Hotelul Roman și acolo se înscrie în hartă Baia nr. 9. Stațiunea este vizitată de-a lungul timpului de mari personalități, între care: împăratul Iosif al II-lea, împăratul Francisc I și împărăteasa Carolina, împăratul Franz Iosef și împărăteasa Elisabeta. În 1852 împăratul Austriei considera Băile Herculane ca fiind „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”, iar împărăteasa Elisabeta (Sisi) scrie un jurnal intim în care Băile Herculane sunt o prezență distinctă și încântătoare.

În urma Primului Război Mondial și al Tratatului de la Trianon, Banatul și Băile Herculane au devenit parte a României. În stațiune există Muzeul Nicolae Cena, ale cărui colecții au început să fie constituite începând cu anul 1922. După al Doilea Război Mondial, localității i s-a acordat statutul de oraș și, prin hotărârea nr. 1.016 din 12 octombrie 2011, statutul de stațiune balneară.

Băile Herculane în al doilea deceniu al mileniului trei: “Stațiunea renaște!”.
Bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, a traversat o perioadã mai puțin fastă din 1990 până în 2010, când investițiile din sec. XIX și din deceniile 7 și 8 ale sec. XX au ajuns într-un stadiu avansat de degradare. Singura investițe semnificativă din centrul istoric a fost reabilitarea Pavilionului 7 (Hotel Ferdinand) și a Băilor Diana și reintroducerea în circuitul turistic. Alte investiții particulare realizate în această perioadă au avut ca obiectiv pensiuni și hoteluri particulare de mici dimensiuni.
Astfel, noii proprietari ai monumentelor din Centrul Imperial Istoric deruleazã lucrări de reabilitare la Hotelul Decebal, Hotelul Traian, Pavilionul 5, Pavilionul 6 si Apollo obiective încă nefinalizate.
Investiții semnificative s-au derulat în 2010, 2011, 2012 când noii proprietari ai marilor hoteluri Diana și Afrodita au reușit să reabiliteze și să repună în funcțiune aceste complexe hoteliere. De asemenea, Hotelul Roman face obiectul unui proiect de reabilitare inițiat de noul proprietar, fiind reintrodus în circuitul turistic din anul 2010.
 
Administrația publică locală a terminat reabilitarea infrastructurii fizice a Străzii Romane în cadrul unui parteneriat transfrontalier cu orașul Veliko Gradište din Serbia. Alte proiecte finalizate, cum ar fi: construirea unei săli de sport și a unui sediu nou ultramodern pentru Grădinița cu program prelungit. Parcul Central a fost complet reabilitat și modernizat în cadrul unui proiect finalizat in anul 2016. În 2018 s-a finalizat investiția în Hotelul Minerva și Pavilionul 12 (Hotel Versay), care au fost complet renovate și modernizate. Alte proiecte în curs de implementare sunt: reabilitarea Parcului Vicol, reabilitarea Pieței Hercules, reabilitare Piața 1 Mai, reabilitare Izvor Domogled, precum și lucrări de infrastructură la mai multe străzi și poduri din stațiune. 
Toate acestea și multe alte obiective neenumerate aici fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a stațiunii derulat de Primăria din Băile Herculane sub deviza „Stațiunea renaște!”.