Relief unic

Relief unic în lume

Situată într-o depresiune foarte îngustă, localitatea este strâns delimitată de Munții Cernei şi de abrupturile Culmei Domogled – Vârful lui Stan (parte din Munţii Mehedinţi). Un farmec deosebit al stațiunii este dat de abrupturile montane care delimitează așezarea. Pe lângă peisajul pitoresc pe care il poți admira din stațiune, Munții Mehedinți și Munții Cernei ascund trasee montane de excepție accesibile pentru toate vârstele.

Altitudinea este de 168 metri și se respiră un aer ionizat ca la o înălțime de 3000 de metri. Băile Herculane este situat în sud-vestul României, la intersecția paralelei 45°52’Lat N cu meridianul 23°52’Long E, pe aceeași paralelă cu Nișa şi Veneția. Climatul este de tip depresionar cu influențe vestice și sud-mediteraneene, având o temperatura medie anuală de 10,5°C. Presiunea medie atmosferică este de 750,6 mb. Vânturile dominante sunt cele de Sud, viteză lor medie este redusă: 1,6 m/s.

Munţii Mehedinți, situaţi în partea estică, din punct de vedere petrografic sunt alcatuiţi din calcare recifale, de culoare albă, care sub influența erozivă a apei s-a dezvoltat un relief carstic specific: peșteri, câmpuri de lapiezuri, doline, ponoare, crovuri etc.
Munții Cernei, prezintă o gamă petrografica destul de variată: roci sedimentare, granitice și cristaline. Cele mai mari altitudini se înregistrează unde domină rocile cristaline, versanții find abrupți și foarte puțin fragmentați.